Geodetická kancelária - Ing. Juraj Horváth
tel: 0905 352 993

Geodet v Pezinku a okolí ( Západoslovenský kraj - okres Pezinok , Bratislava , Senec , ... )


Autorizovaný geodet a kartograf , člen komory geodetov a kartografov
Firma založená a nepretržite fungujúca od roku 1992.

 

- geometrické plány - na zameranie pozemku, zameranie stavby
- vytýcenie hranice pozemku, vytýcenie stavby
- polohopisné a výškopisné plány ( podklad pre projektovú dokumentáciu )