Geodetická kancelária - Ing. Juraj Horváth
tel: 0905 352 993

Cena geodetických prác – dohodou

( najlepšie po osobnom alebo telefonickom kontakte kvôli bližšej špecifikácii zememeracských prác - katastrálne územie, parcelné císlo, císlo listu vlastníctva, druh geodetických prác...)